Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” prowadzone będą badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i jednocześnie obniżymy nasze rachunki. Nawet przy użyciu do budowy jak najlepszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest do końca skuteczna. Przyczyną takiego stanu są mostki termiczne występujące w określonych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które pokaże miejsca, gdzie ciepło „ucieka” z domu.

Termowizja to metoda badawcza, pozwalająca na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Zapisany w ten sposób obraz nazywany jest termogramem na którego podstawie wykonywany jest raport.

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki cieplne
i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną
i kompleksową ocenę stanu izolacji termicznej budynku.

Mieszkańców zainteresowanych wykonaniem pomiarów prosimy o kontakt z Ekodoradcą pod nr tel. 604 618 750. Liczba przeprowadzonych pomiarów jest ograniczona.