W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz przy współpracy ze stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy od 20 grudnia 2018 w przez prawie 3  tygodnie monitorowany będzie stan jakości powietrza w Szczucinie pod względem stężenia pyłu PM10. 
PM10 (ang. particulate matter),  to skrót oznaczający pył zawieszony o średnicy cząstek mniejszej niż 10 mikrometrów (μm), będący mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pyły z  łatwością przedostają się do górnych dróg oddechowych. Ich głównym źródłem jest spalanie w domowych piecach  węgla i drewna, a spalanie śmieci jeszcze bardziej zwiększa toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy.
Rysunek pokazuje, jak drobny może być pył zawieszony - dużo mniejszy niż ziarnko piasku czy średnica włosa.

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Poniżej link do wykresu przedstawiającego stężenie pyłu PM10 (średnie godzinne µg/m3), w miejscowości Szczucin.


 https://krakowskialarmsmogowy.pl/text/szczegoly/id/425

 

 


 

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.
Poniżej link do wykresu przedstawiającego stężenie pyłu PM10 (średnie godzinne µg/m3),  w miejscowości Szczucin.
Na wykresie odczytać można aktualne wyniki pomiaru stężenia pyłu PM10, jest to wartość uśredniona dla każdej godziny, co oznacza, że wynik z godziny 8:00 obrazuje średnią wartość stężenia pyłu PM1
0 jaka wystąpiła od godziny 8:00 do 9:00