Przejdź do: Zarządzenie nr 0050.1.12.2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji"

 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

2019-02-04

Przejdź do: Zarządzenie nr 0050.1.16.2019 Burmistrza Szczucina w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji"

 

Zarządzenie Burmistrza Szczucina Nr 25 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji

2019-03-18


 

  

     

Przejdź do: Zarządzenie nr 0050.1.11.2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Szczucin w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym"

 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

2019-03-18


 

     

Przejdź do: Zarządzenie nr 0050.1.10.2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Szczucin w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

 

2019-02-04

 

Zarządzenie nr 0050.1.17.2019 Burmistrza Szczucina w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

2019-02-22

 

Zarządzenie nr 0050.1.17.2019 w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.1.18.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

 

Zarządzenie Burmistrza Szczucina w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Szczucin w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

 

2019-03-11