Informacja dla mieszkańców gminy Szczucin, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Urząd Miasta i Gminy Szczucin informuje, że 16.07.2019 w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawców.

 

Przypomnijmy, że postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

 

Wobec powyższego po przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:

  • I części postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych

  • II części postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych

  • III części postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet

 

W zakresie tych części lider projektu Gmina Kocmyrzów – Luborzyca przystąpi do ponownej procedury przetargowej. Niestety ze względu na czas który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji
w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.