Burmistrz Szczucina ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 235/3 o pow. 0.0630 ha, położonej   w obrębie Lubasz, gm. Szczucin  - załącznik pdf

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2021 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

 


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2021 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

 


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2021 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Szczucinie, gm. Szczucin

 


 

Zarządzenie nr 0050.1.101.2020   W sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki numer 622/6 o pow. 15m2 w obrębie Szczucin na okres do 3 lat

 


 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2020 r. dz. 108/2, 108/3 i 108/11 w Laskówce Delastowskiej - załącznik pdf

 

Szczucin, 14.12.2020

 

BURMISTRZ  SZCZUCINA ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 108/2 o pow. 0.11 ha, 108/3 o pow. 0.04 ha  i 108/11  o pow. 0.07 ha, położonej  w obrębie Laskówka Delastowska, gm. Szczucin 

 

 

 

Szczucin, 28-10-2020 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2020 r. dz. 465/11 w Szczucinie - załącznik pdf

 

Szczucin, 14.12.2020

 

BURMISTRZ  SZCZUCINA ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 465/11 o pow. 0.2988 ha, położonej  w obrębie Szczucin, gm. Szczucin

 

 

 Szczucin, dnia 2020-10-26 


Zarządzenie nr 0050.1.92.2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - dotyczy działek Nr: 1097/33, 1097/34, 1097/36 i 1097/37 położonych w mieście Szczucin


Zarządzenie nr 0050.1.91.2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - dotyczy działki numer 322 położonej w Skrzynce


 

Szczucin, dnia 2020-10-21 

Zarządzenie nr 0050.1.86.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Szczucinie przy ulicy Wolności 3


 Zarządzenie nr 0050.1.85.2020 W sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 27/2 o pow. 0,29 ha położonej w obrębie Borki na okres do 10 lat


Zarządzenie nr 0050.1.84.2020 W sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych numerami działek 149 o pow. 0,06 ha i 150/1 o pow. 0,12 ha obręb Borki na okres do 10 lat


 

Szczucin, dnia 2020-10-07 

BURMISTRZ  SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie Skrzynka, gm. Szczucin, oznaczonej numerem działki 160 o pow. 0.64 ha

 

Zarządzenie Nr 0050.1.80.2020 Burmistrza Szczucina z dnia 30 września 2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 209/1 o pow. 0,13 ha położonej w obrębie Delastowice - link

 

Szczucin, 30.09.2020

 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.79.2020 Burmistrza Szczucina z dnia 30 września 2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 203 o pow. 0,33ha obręb Dąbrowica - link

 

Szczucin, 30.09.2020

 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.71.2020 Burmistrza Szczucina w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 26 o pow. 0,3975 ha położonej w obrębie Szczucin - link

 

Szczucin, 07.09.2020

 

 

BURMISTRZ  SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 576/1 o pow. 0.2189 ha, położonej   w obrębie Szczucin, gm. Szczucin

 

 

 

 

 

BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 465/11 o pow. 0.2988 ha, położonej w obrębie Szczucin, gm. Szczucin 

 

 

 

 

BURMISTRZ  SZCZUCINA ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 108/2 o pow. 0.11 ha, 108/3 o pow. 0.04 ha   i 108/11  o pow. 0.07 ha, położonej  w obrębie Laskówka Delastowska, gm. Szczucin

 

 

 

 

BURMISTRZ  SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 133/2 o pow. 0.26 ha, położonej     w obrębie Skrzynka, gm. Szczucin

 

 

 

 

 

 

Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Skrzynce, gm. Szczucin oznaczonej numerem działki 160.

 

Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Delastowicach, gm. Szczucin, oznaczonej numerem działki 213/2,

 


 BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 8 5 o pow. 0. 54 ha i 86 o pow. 0.52 ha , położonej w obrębie Suchy Grunt , gm. Szczucin

 

 


 BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 746/1 o pow. 0.2147 ha, położonej w obrębie Suchy Grunt, gm. Szczucin

 
   
   
   

  BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 47 o pow. 0.51 ha, położonej w obrębie Skrzynka, gm. Szczucin

 


Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Słupcu, gm. Szczucin, oznaczonej numerem działki 1110/1 Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Skrzynce, gm. Szczucin, oznaczonej numerami działek: 133/2 i 216 Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Suchym Gruncie, gm. Szczucin oznaczonej numerem działki 526 Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Laskówce Delastowskiej, gm. Szczucin oznaczonej numerami działek: 108/2, 108/3 i 108/11 Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Szczucinie, gm. Szczucin oznaczonej numerem działki 576/1 Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Łęce Szczucińskiej, gm. Szczucin oznaczonej numerem działki 154 Przejdź do: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2020 BURMISTRZA SZCZUCINA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Szczucin, położonej w Szczucinie, gm. Szczucin oznaczonej numerem działki 465/11 


 

 

 

Burmistrz Szczucina ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 487/7 o pow. 0.73 ha, położonej w obrębie Szczucin, gm. Szczucin

 

 

Burmistrz Szczucina ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 183 o pow. 0.23 ha, położonej w obrębie Delastowice, gm. Szczucin

 

Burmistrz Szczucina ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 381/23 o pow. 0.15 ha, położonej w obrębie Borki, gm. Szczucin

Burmistrz Szczucina ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 322 o pow. 0.27 ha, położonej w obrębie Skrzynka, gm. Szczucin

 

 

BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 1 563 o pow. 2.29 ha, położonej w obrębie Słupiec , gm. Szczucin

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dz. nr 1563 w Słupcu

2020-02-25


 

BURMISTRZ SZCZUCINA informuje, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek rolnych:

 

 

 

 Suchy Grunt – działka nr 85 o pow. 0.54 ha-pobierz ogłoszenie

Suchy Grunt – działka nr 86 o pow. 0.52 ha-pobierz ogłoszenie

 

 

Suchy Grunt – działka nr 746/1 o pow. 0.2147 ha-pobierz ogłoszenie

Skrzynka – działka Nr 47 o pow. 0.51 ha- pobierz ogłoszenie