Cyfrowy Szczucin

 

Gmina Szczucin realizuje projekt grantowy pn.: „Cyfrowy Szczucin”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

Zakres tematyczny:

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie bezpłatnych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 moduły szkoleniowe:

  • Rodzic w Internecie
    Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów, poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Każdy uczestnik szkolenia nabędzie podstawowe umiejętności cyfrowe m. in. z zakresu obsługi pakietu biurowego MS Office.

  • Moje finanse i transakcje w sieci
    Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć: zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy przez internet, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Każdy uczestnik szkolenia nabędzie podstawowe umiejętności cyfrowe m. in. z zakresu obsługi pakietu biurowego MS Office.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Szczucin poprzez realizację bezpłatnych szkoleń. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

Do kogo projekt jest kierowany?

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
•    zamieszkują na terenie województwa małopolskiego lub świętokrzyskiego
•    mają ukończone 25 lat
•    nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe
•    nie uczestniczyły w analogicznych projektach w innych gminach.

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionych następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 

Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w pokoju nr. 9, telefonicznie pod numerem telefonu 14 643 62 78 lub mailowo sekretariat@umigszczucin.pl.

Nabór do projektu trwa od 01-12-2019, liczba miejsc ograniczona.

 

Pliki do pobrania:

 


Zapisy na ostatnie bezpłatne szkolenia

Ruszyły zapisy na ostatnie bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Realizacja ostatnich dwóch szkoleń planowana jest w miesiącach lipiec i sierpień 2020. Nie zwlekaj skorzystaj już dziś. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe, masz ukończone 25 lat, jesteś mieszkańcem województwa małopolskiego lub świętokrzyskiego to te szkolenia są właśnie dla Ciebie. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, podczas szkolenia zapewniamy sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika, catering, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.


Cyfrowy Szczucin – Przedłużenie Projektu

W związku z epidemią koronawirusa i obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi nie odbyły się planowane na kwiecień i maj szkolenia realizowane w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Projekt pn.: „Cyfrowy Szczucin” został przedłużony do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie planowane szkolenia zostaną zrealizowane, jak tylko zostaną zluzowane obostrzenia związane z przemieszczaniem się. Wszystkie osoby zapisane na wcześniejsze terminy będą mogły w pierwszej kolejności skorzystać ze szkoleń w nowych terminach.

Cyfrowy Szczucin – ważne informacje

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o zdrowie uczestników szkoleń oraz naszych pracowników odwołujemy zaplanowane do realizacji w miesiącach kwiecień-maj szkolenia w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Gmina Szczucin planuje złożyć wniosek o przedłużenie projektu tak, aby zrealizować wszystkie szkolenia zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Półmetek szkoleń w ramach projektu Cyfrowy Szczucin

Kolejne osoby zdobyły wiedzę oraz certyfikaty potwierdzające udział w projekcie szkoleniowym „Cyfrowy Szczucin”. W marcu odbyły się szkolenia dla dwóch grup z modułu „Moje finanse i transakcje w sieci”. Połowa z planowanych szkoleń już za nami. Zapraszamy do zapisów na kolejne terminy.

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia realizowane przez gminę Szczucin w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Aktualnie trwa rekrutacja na szkolenia które będą realizowane w marcu i kwietniu. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym module szkoleniowym. Dostępne moduły szkoleniowe to:

Kolejne szkolenia za nami

Zakończyliśmy kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. W lutym odbyły się dwa szkolenie. Pierwsze z modułu ,,Rodzic w Internecie”, który adresowany jest do rodziców/opiekunów. Szkolenie to poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Umiejętności zdobyte po szkoleniu to m.in.: umiejętność odróżnienia źródeł treści legalnych od nielegalnych, umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci jak również umiejętność korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci i rodziców, w tym prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze czy Instagramie.

Cyfrowy Szczucin - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Szczucin

Burmistrz Szczucina zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Projekt skierowany jest w szczególności dla Mieszkańców Gminy Szczucin w wieku powyżej 25 roku życia, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Cyfrowy Szczucin - pierwsze szkolenia za nami

Za nami pierwsze szkolenia realizowane w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Pierwsze szkolenie odbyło się z modułu ,,Rodzic w Internecie”. Moduł ten adresowany jest do rodziców/opiekunów. Poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.