28.01 – 31.01.2020 r , 03.02 – 07.02.2020 r
9.00 – 10.30 Szkoła Podstawowa klasy 1 -5
10.30 – 12.00 Szkoła Podstawowa klasy 6 – 8
14.00 – 15.30 Szkoła Podstawowa klasy 1 – 5
15.30 – 17.00 Szkoła Podstawowa klasy 6 - 8