Ekodoradca w przedszkolu

Zajęcia z ekodoradcą w przedszkolu rozpoczęły się od inscenizacji wiersza pt. Sznurek Jurka, następnie dzieci ćwiczyły prawidłową segregację odpadów wrzucając wskazane w wierszu odpady do odpowiednich koszów. Ekodoradca często przypominał dzieciom, że żadne śmieci nie mogą być palone w piecu – przedszkolaki wrzucały do pieca tylko węgiel i drewno. Dzieci chętnie kręciły ekologicznym kołem fortuny, odpowiadały na pytania, wykonywały ćwiczenia fizyczne i śpiewały piosenki. Zajęcia zakończyły się rzutem papierową kulką do worka. Po wizycie ekodoradcy na przedszkolną półkę z książkami trafiły dwie nowe publikacje: „Tylko ptaki w powietrzu” oraz „Leśne porządki”.

Zajęcia zrealizowane zostały w ramach projektu LIFE pn.:"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze LIFE 14 IPE PL 021"