Cyfrowy Szczucin - pierwsze szkolenia za nami

Za nami pierwsze szkolenia realizowane w  ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”.

Pierwsze szkolenie odbyło się z modułu ,,Rodzic w Internecie”. Moduł ten adresowany jest do rodziców/opiekunów. Poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

Wśród umiejętności zdobytych po szkoleniu warto wymienić: umiejętność odróżnienia źródeł treści legalnych od nielegalnych, umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci jak również umiejętność korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci i rodziców, w tym prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze czy Instagramie.

Kolejnym  szkoleniem realizowanym w styczniu było szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci”. Moduł ten kierowany jest dla tych  dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty –wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

Przypominamy, że nabór uczestników do projektu jest ciągły. Szkolenia realizowane będą do końca kwietnia 2020 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń. Szkolenia są całkowicie bezpłatne i mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym module szkoleniowym.

Tematy szkoleń do wyboru:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz harmonogram szkoleń można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w pokoju nr. 9, telefonicznie pod numerem telefonu 14 643 62 78 lub mailowo sekretariat@umigszczucin.pl.

Gmina Szczucin realizuje projekt grantowy pn.: „Cyfrowy Szczucin”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.