Cyfrowy Szczucin - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Szczucin

Burmistrz Szczucina zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Projekt skierowany jest w szczególności dla Mieszkańców Gminy Szczucin w wieku powyżej 25 roku życia, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Dla każdego z uczestników będzie przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

W ramach szkoleń realizowane są następujące tematy:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”

Jeden moduł tematyczny obejmuje 12 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia prowadzone są metodą wykładu oraz ćwiczeń praktycznych.

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz harmonogram szkoleń można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w pokoju nr. 9, telefonicznie pod numerem telefonu 14 643 62 78 lub mailowo sekretariat@umigszczucin.pl.

 

Gmina Szczucin realizuje projekt grantowy pn.: „Cyfrowy Szczucin”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.