Organizacje pozarządowe w Gminie Szczucin

Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Szczucin

Zarządzenie Nr 0050.1.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji".

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

Zarządzenie Nr 0050.1.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego
Wpis do Rejestru Organizacji Pozarządowych

Wpis do Rejestru Organizacji Pozarządowych