Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/250/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/251/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/252/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/253/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Szczucin.

 

Uchwała Nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin.

 

Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczucin ma rok 2016.

 


Wykazy

Wykazy umożeń, udzielonych ulg, rozłożenia spłaty na raty

Informacje

Obowiązujące akty, informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Szczucin.