Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – zgodnie
z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).