Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie

Kierownik : Janusz Ryś

Z-ca Kierownika - Adam Murczek

ul. Piłsudskiego 7

33-230 Szczucin

email : gzoszczucin@o2.pl

www: www.gzo.lh.pl

Telefony:  (0-14)  643-5139
                               Wewn. 22 - Płace
                               Wewn. 23 - Kadry
                               Wewn. 24 - Księgowość