Cyfrowy Szczucin – ważne informacje

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o zdrowie uczestników szkoleń oraz naszych pracowników odwołujemy zaplanowane do realizacji w miesiącach kwiecień-maj szkolenia w ramach projektu „Cyfrowy Szczucin”. Gmina Szczucin planuje złożyć wniosek o przedłużenie projektu tak, aby zrealizować wszystkie szkolenia zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w pokoju nr. 9, telefonicznie pod numerem telefonu 14 643 62 78 lub mailowo sekretariat@umigszczucin.pl.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.