Dyrektor - mgr. Beata Dzięgiel

Z -ca Dyrektora Placówki - mgr. Joanna Ryk

Z -ca Dyrektora Placówki - mgr. Ewa Gorzkowicz