Dyrektor-mgr Barbara Czub

Z -ca Dyrektora Placówki -mgr Marian Chrabąszcz