Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Zabrniu

Zabrnie 82

33-230 Szczucin

14-643-18-28

 

szkolazabrnie@wp.pl

www.szkolapodstawowazabrnie.edupage.org