Kierownik - mgr Robert Rajtar

Z-ca - mgr Małgorzata Wójcik

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

ul. Wolności 3

33-230 Szczucin

tel. 014 644 31 31

fax 014 644 31 21

e-mail: szczucingops@gmail.com