Dyrektor Zakładu- mgr Andrzej Urbanik

tel/fax. 14 643 52 63, 14 643 67 98.

Adres Zakład Usług Komunalnych

 Wola Szczucińska 142 ,

33-230 Szczucin,