V Festiwal Muzyczny im. Marianny Gawlik

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zaprasza na V Festiwal im. Marianny Gawlik. Festiwal odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku, godz. 10.00 w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Celem konkursu jest upamiętnianie postaci Marianny Gawlik – nauczycielki i animatorki działań umuzykalniających wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do solistów oraz zespołów, wokalistów i instrumentalistów.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs podzielony jest na następujące kategorie:

I. Prezentacje wokalne:

1) Kategoria dziecięca:

a) dzieci przedszkolne,

b) uczniowie szkół podstawowych.

2) Kategoria młodzieżowa i dorośli:

a) młodzież klas gimnazjalnych i klas VII szkoły podstawowej,

b) młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

II. Prezentacje instrumentalne:
1) dzieci w wieku 3 – 13 lat
2) młodzież od 14 lat oraz dorośli.

*O zakwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

 

Do pobrania: