Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany jest Dniem Europy. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana.

Ponad 60 lat temu, 9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman zaproponował utworzenie w Europie Zachodniej ponadnarodowej instytucji, która przejęłaby kompetencje w zakresie zarządzania sektorem węgla i stali. Schuman liczył, że bliska współpraca Francji i Niemiec w kluczowych sektorach gospodarki pomoże w utrzymaniu pokoju w Europie. Propozycja ta zapoczątkowała proces tworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Po 35 latach, podczas szczytu przywódców Wspólnot Europejskich w 1985 r.  zdecydowano się na obchodzenie 9 maja jako Dnia Europy.