Podziękowania i Gratulacje dla Pani Ilony Mach

3 maja podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Agnieszka Beker wspólnie z Burmistrzem Szczucina Andrzejem Gorzkowiczem, Panią Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek Krystyną Szymańską oraz Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczucinie Panią Beatą Dzięgiel wręczyli Pani Ilonie Mach pamiątkową tabliczkę ze słowami podziękowania i uznania za wkład w działalność artystyczną i kulturalną na rzecz Gminy Szczucin. Złożono również gratulacje sukcesów jakie Pani Ilona odnosi wraz z Chórem Clave De Sol. Wszyscy zgromadzeni nagrodzili Panią Ilonę gromkimi brawami. Pani Ilona nie kryjąc wzruszenia podziękowała za to wyróżnienie w imieniu swoim i swoich podopiecznych.