Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Centrum Usług Wspólnych - projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego gospodarczo Subregionu Tarnowskiego oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy