Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia
Upał/3
Obszar
województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.)
od godz. 12:00 dnia 30.07.2017 do godz. 20:00 dnia 05.08.2017
Przebieg
Prognozuje się w tym okresie temperaturę maksymalną od 30°C do 33°C, tylko we wtorek, środę i czwartek od 34°C do 37°C. Temperatura minimalna w nocy od 20°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
90%
Uwagi
Możliwość przedłużenia okresu ważności ostrzeżenia
Dyżurny synoptyk
Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania
godz. 14:35 dnia 29.07.2017
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 malopolskie od 12:00/30.07 do 20:00/05.08.2017 temp.maks 37 st., temp.min 20 st.
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.