Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94
 
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia
Upał/3
Obszar
województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.)
od godz. 14:00 dnia 09.08.2017 do godz. 19:30 dnia 11.08.2017
Przebieg
Prognozuje się temperaturę maksymalną w środę w dzień od 29°C do 32°C, w czwartek i w piątek od 33°C do 36°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
80%
Uwagi
brak
Dyżurny synoptyk
Michał Solarz
Godzina i data wydania
godz. 09:33 dnia 08.08.2017
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 malopolskie od 14:00/09.08 do 19:30/11.08.2017 temp.maks w srode do 32 st., w czwartek i w piatek do 36st., temp.min 17-20 st.
RSO
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, upał od 09.08 do 11.08, temperatura maks. w środę do 32°C, w czwartek i w piątek do 36°C, temperatura min. od 17°C do 20°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.