Trwa nabór chętnych na montaż Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Szczucin

 Wszystkich zainteresowanym udziałem w programie informujemy, że do 30 września 2017 roku w dalszym ciągu można składać deklarację w formie ankiety informacyjnej. Ankietę informacyjną należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie (Dziennik Podawczy - pokój nr 1). Dokument  jest dostępny do pobrania poniżej.

Główne założenia programu 4.1.1. realizowanego ze środków MRPO w ramach działania „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH”  dla województwa Małopolskiego to możliwość dofinansowania w wysokości 60% kosztów związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i pomp ciepła.

Osobom zgłoszonym już do projektu oraz potencjalnym zainteresowanym przedstawiamy następujące informacje dotyczące jego przebiegu.

  1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą ocen energetycznych dla mieszkańców Gminy Szczucin została firma: PHIN Inwestycje, ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
  2. Koszty wykonania inspekcji terenowych wynoszą (ponoszone przez mieszkańców):

▪   80 zł netto; 98,40 brutto za jedną inspekcję terenową w przypadku instalacji złożonej
z jednego źródła energii odnawialnej.

▪ 120 zł netto; 147,60 brutto za jedną inspekcję terenową w przypadku instalacji złożonej
z dwóch lub trzech źródeł energii  odnawialnej.