INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:66

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:66

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 03.09.2017 do godz. 12:00 dnia 04.09.2017

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo i krótkotrwale także alarmowych (zwłaszcza na mniejszych rzekach).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 12:00, dnia 03.09.2017

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY LOK. Z PRZEKROCZENIEM ST.OSTRZEG./1 zlewnie skawy,raby,dunajca,ropy (malopol) od12:00/03.09.do12:00/04.09.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.