Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:05

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:05
 
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Zjawisko/stopień zagrożenia
Intensywne opady deszczu/1
Obszar
województwo małopolskie
 
Ważność (cz. urz.)
od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
 
Przebieg
 
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu miarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 30 mm. Prognozuje się, że po południu 4.09 i w nocy 4/5.09 wystąpi zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 45 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 75 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
85%
 
Uwagi
Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i przebiegu natężenia zjawiska.
Dyżurny synoptyk
Anna Woźniak
Godzina i data wydania
godz. 08:37 dnia 04.09.2017
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 08:45/04.09 do 08:00/06.09.2017 opady od 35 mm do 50 mm, lok. 75 mm
RSO
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz od 04.09 do 06.09, opady od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 75 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie 
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.