ZAPROSZENIE

Burmistrz Szczucina oraz Zarząd Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie animacyjne poruszające ważne zagadnienia z punktu widzenia wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Spotkanie odbędzie się w dniu 31.05.2017 r. o godz. 900w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin.

 

Z poważaniem

Andrzej Gorzkowicz

Burmistrz Szczucina