IX Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie

W dniu 15 maja 2019 roku podczas IX sesji Rady Miejskiej w Szczucinie miały miejsce dwa wyjątkowe wydarzenia. Pierwszym z nich było wręczenie srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal ten jest odznaczeniem wojskowym nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Przyznanie medalu jest wyrazem uznania dla rodziców żołnierzy. Srebrnym medalem są honorowani rodzice, których troje lub czworo dzieci pełni wzorowo czynną służbę w szeregach Wojska Polskiego.

Medale wręczali wspólnie w imieniu Ministra Obrony Narodowej, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Sławomir Śwituszak oraz Burmistrz Szczucina Jan Sipior.

Drugim ważnym i bardzo miłym akcentem było uroczyste wręczenie sołtysowi wsi Zabrnie Grzegorzowi Korbaś podziękowań za wzorową postawę obywatelską. Dzięki Pomocy Pana Grzegorza zostali ujęci sprawcy kradzieży z włamaniem.

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Roberta Dudka podziękowanie wręczył Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak wraz z Burmistrzem Szczucina Janem Sipiorem.

Podinsp. Bogumił Jedynak podziękował Panu Grzegorzowi za czujność, zaangażowanie, odwagę i godną naśladowania postawę. Zachowanie Pana Grzegorza świadczy o wsparciu jakie mieszkańcy gminy Szczucin niosą policjantom w codziennej służbie i jest świadectwem dobrej współpracy pomiędzy społeczeństwem, a funkcjonariuszami Policji. W swojej wypowiedzi podinsp. Bogumił Jedynak podkreślił, że wzorowe zachowanie Pana Grzegorza pokazuje ponadprzeciętną gotowość do przeciwstawiania się łamaniu prawa i zasługuje na ogromne uznanie.