Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego w powiecie dąbrowskim

Znak: ZK.5535.148.2017                    Data: 10 października 2017r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie pisma Tauron Dystrybucja S.A. (sygn. TD/OTR/OD/2017-10-06) z dnia 6.10.2017r. dotyczącego zgłaszania awarii informuje, że:

1/ do awaryjnego zgłaszania przerw w dostawie energii służy numer alarmowy - 991 (pogotowie energetyczne) - połączenie bezpłatne,

2/ istnieje możliwość zgłaszania awarii i wyłączeń za pośrednictwem strony internetowej www.tauron-dystrybucja.pl  poprzez zgłoszenie zamieszczonego tam formularza (wybierając zakładkę: Wyłączenia, a następnie: Zgłoś awarię).

3/ dodatkowo "w przypadku przekazania zgłoszeń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa, jeżeli zgłoszenie na powyższe numery okazałoby się nieskuteczne", PCZK posiadają bezpośrednie numery telefoniczne do TAURON Dystrybucja S.A. , które mogą być wykorzystywane przez pracowników PCZK.