Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 113

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silna mgła/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion północny

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 19.10.2017 do godz. 10:00 dnia 20.10.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 20:17 dnia 19.10.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 malopolskie.polnocny od 22:00/19.10 do 10:00/20.10.2017 widzialnosc 100 m

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silna mgła w nocy 19/20.10 i rano 20.10 ograniczająca widzialność do 100 m.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.