Tylko w Małopolsce co roku z powodu smogu umiera przedwcześnie nawet 4 tysiące osób. Na blisko 3 mld zł szacuje się z kolei koszt leczenia i nieobecności w pracy pacjentów, których choroby to bezpośredni bądź pośredni efekt oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie zaprasza Państwo na spotkanie z  firmą „GASTRADING”, które odbędzie się 14 listopada 2017 (wtorek) o godzinie 15:00 w Sali Narad. Prezentacja będzie dotyczyć możliwości wykorzystania ekologicznych kotłów na gaz płynny do ogrzewania gospodarstw domowych w miejscowościach o słabo rozwiniętej sieci gazowej.

W związku z „Dniem Czystego Powietrza” – 14 listopada 2017 zostaną także wydłużone godziny pracy Ekodoradcy, który będzie pełnił dyżur dla mieszkańców w Sali Narad do godziny 16:30, odpowiadając na Państwa pytania z zakresu ochrony powietrza oraz programów dofinansowań z których aktualnie można skorzystać na terenie Gminy Szczucin.