Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na udziału w bezpłatnych warsztatach, które pomogą uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na udziała w bezpłatnych warsztatch, które pomogą uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy