Dotacja na nowe książki

Gmina Szczucin otrzymała dofinansowanie 12 000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla 3 szkół podstawowych z terenu Gminy.

Dzięki realizacji tego programu znacznie wzbogacą się księgozbiory bibliotek szkolnych, a także wpłynie to na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów.