Przewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 15.00 - 17.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin pok.nr 3 parter (obok wejścia)