Koncert Noworoczny w Szkole Podstawowej w Szczucinie

W sobotę 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Szczucinie odbył się już  po raz XI, Koncert Noworoczny. Tegoroczny koncert był wyjątkowy ze względu na obchody 50 rocznicy nadania szkole imienia Adama Mickiewicza.

Koncert Noworoczny, który stały się już piękną tradycją otworzyła dyrektor szkoły Pani Beata Dzięgiel witając przybyłych gości : władze samorządowe, rodziny uczniów, pracowników szkoły i oczywiście wszystkich małych artystów, którzy brali udział w uroczystości.

W krótkim przemówieniu prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie  Pani Anna Kolano przypomniała cele organizacji, sposób wykorzystania pozyskanych środków oraz zaprosiła do przekazania 1% na cele statutowe stowarzyszenia.

Część artystyczna została zapoczątkowana wzruszającym wspomnieniem – prezentacją multimedialną przygotowaną przez Pani Wiesławę Zamorę i Anne Kolano sięgającą momentu nadania szkole imienia, aż po dzień dzisiejszy.

Po tym rozpoczęła się najpiękniejsza część koncertu, czyli występ uczniów. Występ bogaty był w różnorodne prezentacje artystyczne – Pani Ilona Mach przygotowała piękną, barwną i zróżnicowaną część wokalną, chórowi akompaniował Pan Wojciech Wojnas, Panie Teresa Giertuga – Skowron,  Ewa Pochroń oraz Anna Ślęczkowska opracowały ciekawy, nastrojowy scenariusz bogaty w fakty i anegdoty z życia naszego wieszcza.

Scenografię sali gimnastycznej, która tego wieczoru zamieniła się w wytworną salę teatralną przygotowały Panie pracujące w świetlicy szkolnej: Alicja Adamczyk i Lucyna Liguz. Ciekawą i wzruszającą wystawę zdjęć z kronik szkolnych pod hasłem: „50 lat minęło…” przygotowały Panie: Lucyna Rajtar, Halina Bełzowska, Karolina Mach, Ewelina Niewiadomska – Burzec, Beata Lasek.

Zebrani zachwyceni umiejętnościami pociech nagrodzili występ gromkimi owacjami.

Po trwającej blisko dwie godziny części artystycznej, goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który już tradycyjnie został przygotowany przez rodziców (z każdej klasy 1-8 zostały przekazane dwa wspaniałe ciasta).

Uroczystość nie miałaby właściwej oprawy, gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników obsługi szkoły. Nad przebiegiem całości przygotowań uroczystości czuwała Dyrekcja szkoły, dzięki czemu to duże przedsięwzięcie mogło odbyć się na tak znakomitym poziomie.