Nowy sprzęt dla jednostek OSP

Jednostki OSP z terenu Gminy Szczucin otrzymały nowy sprzęt m.in.: pompy szlamowe, radiotelefony oraz ubrania bojowe. Uroczystego przekazania w dniu 28 sierpnia dokonał Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Anna Mikosz oraz  Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

Nowy sprzęt trafił do jednostek: OSP Szczucin, OSP Słupiec, OSP Brzezówka, OSP Laskówka  Delastowska, OSP Maniów, OSP Suchy Grunt i OSP Zabrnie. Sprzęt  zakupiono w ramach udzielonej pomocy finansowej dla gmin z budżetu Województwa Małopolskiego w 2020 r. na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętymi skutkami powodzi w maju 2019 roku.