Oficjalne otwarcie Klubu Senior Plus

2 marca 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie klubu „Senior Plus” w Szczucinie.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli: Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, z-ca Burmistrza Tomasz Bełzowski, Proboszcz Parafii Szczucin ks. Zygmunt Warzecha, Prezes Stowarzyszenia Otwarte Serce Bogdan Sosin, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy Maria Bielaszka, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norberta Kaczmarczyka Monika Ząbek, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie Robert Rajtar oraz licznie zebrani seniorzy.

W części oficjalnej po wystąpieniach okolicznościowych miało miejsce uroczyste poświęcenie siedziby klubu przez księdza Prałata.

Po zakończonej części oficjalnej zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek.

Utworzenie Klubu „Senior Plus” ma zapewnić osobom starszym miejsca spotkań, ma także dać możliwość twórczego i efektywnego spędzania wolnego czasu, , a w szczególności zapewnić wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Ma ponadto umożliwić udzielanie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia seniorów oraz zwiększyć ich zaangażowanie w życiu społeczności lokalnej.

Budynek, w którym znajduję się Klub po przeprowadzonym remoncie został  pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

W placówce znajduję się pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stół, krzesła i sofę.  Ponad to do dyspozycji seniorów jest aneks kuchenny ze sprzętem i urządzeniami do przygotowywania posiłków, toaleta oraz szatnia. Jest również wydzielone pomieszczenie z prasą, sprzętem RTV oraz orbitrekiem.

Mamy nadzieję, że Seniorzy chętnie będą korzystać z przygotowanej oferty zajęć i aktywnie będą uczestniczyć w działalności Klubu.