Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców – właścicieli budynków mieszkalnych, chcących uzyskać wsparcie w aplikowaniu o dotację na wymianę pieca na nowszy lub pompę ciepła, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze, Burmistrz Szczucina podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

            Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Urząd Miejski w Szczucinie udostępnił w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Wypełnianie wniosków odbywać się będzie
w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika Urzędu, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnianiu wniosku.

 W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury złożenia wniosku w programie „Czyste powietrze”  bardzo proszę o wcześniejsze przygotowanie:

  1. Aktywnego konta w PORTALU BENEFICJENTA
  2. Numeru konta bankowego
  3. Numeru księgi wieczystej (jeżeli brak to dokument poświadczający własność budynku)
  4. Numeru działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
  5. Roku wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy (przedział czasowy)
  6. Powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego (m²)

Wnioski wypełniane są przy pomocy aplikacji dostępnej w Internecie pod adresem https://portal.wfos.krakow.pl