Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

957 607 770 zł dla województwa małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów". Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych, bezzwrotnego wsparcia.

Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego gmina Szczucin otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00zł. Dofinansowanie zostało przyznane na budowę nowego budynku Biblioteki Publicznej w Szczucinie.

Pełna lista małopolskich gmin, które otrzymały dofinansowanie, została opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - KLIKNIJ