Tomasz Bełzowski gościem programu Słowo za słowo

Z-ca burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski był gościem programu Słowo za słowo w radiu RDN. Głównymi tematami rozmowy były kwestie związane z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19, kampania edukacyjna „Wygrajmy z azbestem”, jak również informacje na temat prowadzonych inwestycji w Gminie Szczucin.