Trwa remont Domu Ludowego w Zabrniu

Trwają prace remontowe w ramach zadania „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Zabrnie umożliwiająca wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu stanowiącego centrum kulturalno-rekreacyjne miejscowości”.

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na sale świetlicowe oraz pomieszczeń dla OSP.

Aktualnie montowana jest nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz wymieniane pokrycie dachowe.