Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie  przedłużone do końca maja.

Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużone do końca maja.

Dopłaty za rok 2016 wypłacone zostaną w ustawowym terminie, do końca czerwca

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.

„Apelujemy o jak najszybsze składanie wniosków - mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk. Na razie, do 12 maja do godz. 10 w małopolskim ARiMR zarejestrowano 94 tys. wniosków, co stanowi 78% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. Nieczekanie ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili pozwala na szybką jego ocenę oraz daje możliwość na poprawę ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w biurze powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub skorzystać z aplikacji e-wniosek.

Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest  niekompletny, kierownik biura powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o konieczność ich usunięcia w terminie do 16 czerwca 2017 r.

W przypadku, gdy  rolnik nie usunie braków do 16 czerwca wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. do 31 maja, może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał szansę zrobić to do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszone o 1% .

W dniach od 16 do 27 maja (sobota) biura powiatowe otwarte będą dla rolników w godzinach od 7.30 do 15.30. W dniach 29-31 maja 2017 r. rolnicy będą mogli składać wnioski  od godziny 6:00 do godz. 20:00.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 8 maja 2017 r. decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały wydane dla 98% rolników w woj. małopolskim. Do dnia 12 maja 2017 r. Agencja wypłaci 92% należnych środków. Pozostałe płatności są realizowane i zgodnie z obowiązującym prawem. Środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.