Wojciech Skruch – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego z wizytą w Gminie Szczucin

Burmistrz Szczucina miał przyjemność gościć w dniu 8 kwietnia Pana Wojciecha Skrucha Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. W trakcie spotkania poruszono tematy współpracy z Województwem Małopolskim w sprawie wsparcia istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć i inicjatyw jak: budowa kanalizacji, przedszkola,  biblioteki, ośrodka zdrowia. Poruszono również tematy wsparcia dla lokalnych organizacji i stowarzyszeń.