Wsparcie z Funduszu Sołeckiego

Dzięki wsparciu finansowemu z funduszu sołeckiego zakupiono nowe urządzenia na place zabaw do Przedszkola Publicznego w Szczucinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu.