Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Szczucin wybrał firmę 
NDE sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Osobami upoważnionymi do sporządzenia ocen energetycznych budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 (program dofinansowania do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych) są poniżej wskazani pracownicy firmy
NDE sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie:

– Anna Samełko,

– Bogdan Skuratowicz,

– Leszek Suliński,

– Kazimierz Sztukowski,

– Dawid Karasek,

– Magdalena Zięba,

– Karolina Rainholc.

Koordynatorzy terenowi będą umawiali się z mieszkańcami przed planowanym terminem wizyty. Prosimy o udostępnienie budynku w szczególności kotłowni oraz dokumentacji technicznej.
Kontakt z firmą wykonującą audyt – Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o. o.
e-mail: biuro@niezalezni.org.pl.

Telefon do weryfikacji osób w terenie 12 345 49 72

Poniżej lista osób, które będą przeprowadzać inwentaryzację budynków w ramach programu wymiany pieców:
1. Bargieł Grzegorz
2. Bednarek Mateusz
3. de Biberstein Kazimirski Bogusław
4. Bielawski Konrad
5. Bilski Albert
6. Bona Tadeusz
7. Bracha Tomasz
8. Bromboszcz Anna
9. Broś Elżbieta
10. Brotoń Agnieszka
11. Bryl Agnieszka
12. Buk Paulina
13. Charzyński Marcin
14. Chęć Jakub
15. Chmura Karolina
16. Cymerman Jarosław
17. Dalida Anna
18. Dąbrowski Andrzej
19. Dobrowolski Sławomir
20. Drabik Marek
21. Drzał Izabela
22. Dulian Dariusz
23. Dziedzic Mateusz
24. Ejsmont Janusz
25. Gad Mateusz
26. Gregorczyk Andrzej
27. Gross Janusz
28. Gruszecka Joanna
29. Grzywnowicz Beata
30. Imioło Aleksandra
31. Janiec Dominik
32. Janiszkiewicz Maciej
33. Janta Tomasz
34. Jatkowski Marek
35. Jaworski Ryszard
36. Adamczyk Jerzy
37. Jędrzejewski Ryszard
38. Kamińska Agnieszka
39. Karasek Dawid
40. Świdrak Karol
41. Kawa Artur
42. Kawczyński Jacek
43. Kortas Emilia
44. Kosakowska Joanna
45. Kostecka Angelika
46. Kozek Mateusz
47. Kurczyk Joanna
48. Kustra Jakub
49. Kwak Karol
50. Łącki Grzegorz
51. Łysek Tomasz
52. Magryś Karol
53. Mentel Adrian
54. Mikulec Mateusz
55. Miśkowicz Wiktor
56. Mucha Jakub
57. Muskus Patryk
58. Obuch Jagoda
59. Osowiecka Katarzyna
60. Owsianka Anna
61. Ozga Michał
62. Petrusewicz Jerzy
63. Pluta Justyna
64. Płonka Kamil
65. Prusinowski Tomasz
66. Przytuła Krzysztof
67. Rachwał Michał
68. Ragan Dawid
69. Rainholc Karolina
70. Rapacz Kamil
71. Rosół Szymon
72. Rowiński Łukasz
73. Ruczyński Mirosław
74. Rudek Mateusz
75. Samełko Anna
76. Siedlarz Joachim
77. Siuzdak Natalia
78. Skuratowicz Bogdan
79. Sosnowski Paweł
80. Spirała Justyna
81. Strycharz Paweł
82. Suliński Leszek
83. Sypek Magda
84. Szcześniak Adam
85. Szeląg Paweł
86. Sztukowski Kazimierz
87. Szyba Tomasz
88. Szyszka Franciszek
89. Śnios Justyna
90. Troszek-Ciećka Izabela
91. Węgrzyn Karolina
92. Wróblewski Karol
93. Wyżga Jakub
94. Zapała Szymon
95. Zera Józef
96. Zięba Magdalena
97. Żak Marcin

Więcej informacji: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44

(w celu wylegitymowania osoby, która ma przeprowadzać inwentaryzację Państwa budynku
w powyższym linku podana jest informacja z  pierwszą literą oraz trzema ostatnimi cyframi z nr dowodu osobistego).

Każdy z audytorów, będzie posiadał:

– legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

– legitymację służbową.

Wykonanie audytu dla mieszkańców jest BEZPŁATNE!

Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać:
a) wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną;
b) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376
z późn. zm.);

c) zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W);

d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

O terminie audytów zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie na podstawie danych kontaktowych wskazanych w ankiecie.