Burmistrz Szczucina informuje, iż w okresie od 1 do 28 luty 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.

            Burmistrz Szczucina informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur VAT w okresie od 1 do 28 luty 2019 roku.

            Zgodnie z ustawą (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z dnia 10 marca 2006 r., t.j. Dz.U.2015.1340 z późn. zm.) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza. Faktury VAT winny być wystawione imiennie na rolnika.

            Do wniosku składanego w lutym 2019 r. należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

 

            Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14) 644 31 14 lub 14 64431 09.

 

 

 

Pliki do pobrania:

- Wzór wniosku akcyza 2019 r. ( załącznik pdf)

- Wykaz faktur + oświadczenie (załącznik edytowalny)

- Załącznik  do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (załącznik edytowalny)

 

 

Szczucin, dn. 31.01.2019