Archipelag Skarbów

W dniach 2 - 3 października 2018 w Kanie odbył się Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych z terenu gminy. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

 Archipelag Skarbów  to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży. Uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów  pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. 
Dopełnieniem programu były spotkania z rodzicami oraz Radą Pedagogiczną. W ramach tych spotkań wyjaśniano rodzicom i nauczycielom symbole programu. Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy. Nauczyciele zostali wyposażeni w konspekty do prowadzenia zajęć umacniających treści programu. Oba te spotkania mają pomóc wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów  w dalszej pracy wychowawczej.

Program łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki: 

1. wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,
2. jest atrakcyjny dla młodzieży,
3. należy do nielicznej grupy programów skutecznych.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczucinie, chciałaby, aby Archipelag Skarbów na stałe wpisał się w podejmowane przez Gminę Szczucin działania profilaktyczne.

 

Pełnomocnik ds. Uzależnień

Renata Chrabąszcz

 

www.profilaktykagaudium.pl